Без категорії

Zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 miliony

Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Od 1. ledna 2023 budou mít tedy podnikatelé povinnost registrovat se jako plátci DPH až pokud jejich obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne 2 000 000 Kč. Pokud již jsou plátci DPH, ale jejich obrat nedosahuje roční obrat 2 000 000 Kč, budou se moci z povinného plátcovství DPH odhlásit.

Na dvojnásobnou částku dvou milionů pak od příštího roku vzroste také podmínka pro využívání paušální daně, tedy placení daní, sociálního i zdravotního pojištění jednou pravidelnou měsíční částkou bez daňových přiznání a bez přehledů pojistného. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená v první řadě od výše příjmů a ve druhé od výdajového paušálu.

  1. Pásmo

První pásmo odpovídá dnešní paušální dani a týká se všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Zde bude zařazena většina paušálních plátců. Podle prvních odhadů bude měsíční záloha činit 6 295 Kč v závislosti na výši zdravotního a důchodového pojištění dle vývoje průměrné hrubé mzdy v roce 2022.

2. Pásmo

Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Ve druhém pásmu budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 16 000 Kč měsíčně.

3. Pásmo

Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma. Ve třetím pásmu budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 26 000 Kč měsíčně.

V oblasti paušální daně návrh upravuje také situaci, kdy poplatník v paušálním režimu ukončil na konci zdaňovacího období nebo v jeho průběhu svou činnost, a musel podat standardní daňové přiznání a přehledy povinného pojistného, přestože by jinak splnil ostatní podmínky pro paušální daň. Nově tak poplatník činit nemusí, pokud jeho nevypořádané pohledávky a zásoby spolu s příjmy ze samostatné činnosti nepřekročí hranici rozhodných příjmů (dle pásma 1, 1,5 nebo 2 mil. Kč ročně).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.