Без категорії

Dlouhodobé ošetřovné a otcovská dovolená — změny v roce 2022

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování celodenní péče ošetřovanému spočívající v každodenním ošetřování, provádění opatření spojených se zajištěním léčebného režimu stanoveného poskytovatelem zdravotních služeb nebo pomoci při péči o vlastní osobu (tzn. péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při výkonu fyziologické potřeby).

A právě u dávky za dlouhodobou péči došlo od 1. 1. 2022 k úpravě podmínek.

Dříve platilo že ošetřovaná osoba musela být před tím, než začalo být čerpáno ošetřovné, hospitalizována nejméně 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů. Tato lhůta je nyní zkrácena na 4 dny po sobě jdoucí a o vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče bude možno požádat i zpětně do 8 kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřované osoby z nemocnice. Ošetřující lékař na základě této žádosti vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů. dále Nově je možné čerpat dlouhodobé ošetřovné při poskytování dlouhodobé péče u osob v nevyléčitelném stavu, a to i bez předchozí hospitalizace ošetřované osoby.

Otcovská dovolená

Stal jste se nedávno otcem a chtěl byste být nablízku svému novorozenému dítěti? Od 1.1.2022 máte nárok už na dva týdny tzv. otcovské dovolené. Můžete na ni nastoupit do šesti týdnů ode dne narození dítěte a je nutné ji vyčerpat v celé délce najednou (nelze ji přerušit a zase na ni po nějaké době nastoupit). Pokud je ale vaše dítě hospitalizováno ať už z důvodu zdravotních komplikací na své straně nebo na straně matky, a vy nechcete vyčerpat svoji „dovolenou“ během jeho pobytu v nemocnici, můžete nastoupit na otcovskou později, protože období možného nástupu se nově prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí. V případě, že doba šestinedělí uplynula v průběhu hospitalizace dítěte celá, lze nastoupit na otcovskou po skončení hospitalizace, a to v období, které trvá tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v období šestinedělí. Za „hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte“, o kterou se období pro nástup na otcovskou prodlužuje, ale není považován pobyt matky s dítětem v porodnici po porodu, při kterém je poskytována standardní péče (tj. obvykle 3-5 dnů).
Prodloužení otcovské o týden (včetně možnosti prodlouženého nástupu z důvodu hospitalizace) můžete uplatnit i u dítěte, které se narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona (tj. 21. 11. 2021 a později) a to i pokud jste již jeden týden otcovské vyčerpal do konce roku 2021. Pokud pojištěnec využije možnosti dle nové úpravy a nastupuje na otcovskou v období po uplynutí 6 týdnů ode dne narození dítěte, musí doložit potvrzení lékaře o době hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů dítěte nebo matky, o které se toto období prodlužuje. K tomu slouží tiskopis „Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky“, který je od 1. 1. 2022 přístupný na ePortálu ČSSZ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *