Без категорії

Dlouhodobé ošetřovné a otcovská dovolená – změny v roce 2022

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování celodenní péče ošetřovanému spočívající v každodenním ošetřování, provádění opatření spojených se zajištěním léčebného režimu stanoveného poskytovatelem zdravotních služeb nebo pomoci při péči o vlastní osobu (tzn. péče spojená s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou a pomocí při výkonu fyziologické potřeby).

A právě u dávky za dlouhodobou péči došlo od 1. 1. 2022 k úpravě podmínek.

Dříve platilo že ošetřovaná osoba musela být před tím, než začalo být čerpáno ošetřovné, hospitalizována nejméně 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů. Tato lhůta je nyní zkrácena na 4 dny po sobě jdoucí a o vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče bude možno požádat i zpětně do 8 kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřované osoby z nemocnice. Ošetřující lékař na základě této žádosti vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů. dále Nově je možné čerpat dlouhodobé ošetřovné při poskytování dlouhodobé péče u osob v nevyléčitelném stavu, a to i bez předchozí hospitalizace ošetřované osoby.

Otcovská dovolená

Stal jste se nedávno otcem a chtěl byste být nablízku svému novorozenému dítěti? Od 1.1.2022 máte nárok už na dva týdny tzv. otcovské dovolené. Můžete na ni nastoupit do šesti týdnů ode dne narození dítěte a je nutné ji vyčerpat v celé délce najednou (nelze ji přerušit a zase na ni po nějaké době nastoupit). Pokud je ale vaše dítě hospitalizováno ať už z důvodu zdravotních komplikací na své straně nebo na straně matky, a vy nechcete vyčerpat svoji „dovolenou“ během jeho pobytu v nemocnici, můžete nastoupit na otcovskou později, protože období možného nástupu se nově prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí. V případě, že doba šestinedělí uplynula v průběhu hospitalizace dítěte celá, lze nastoupit na otcovskou po skončení hospitalizace, a to v období, které trvá tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v období šestinedělí. Za „hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte“, o kterou se období pro nástup na otcovskou prodlužuje, ale není považován pobyt matky s dítětem v porodnici po porodu, při kterém je poskytována standardní péče (tj. obvykle 3-5 dnů).
Prodloužení otcovské o týden (včetně možnosti prodlouženého nástupu z důvodu hospitalizace) můžete uplatnit i u dítěte, které se narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona (tj. 21. 11. 2021 a později) a to i pokud jste již jeden týden otcovské vyčerpal do konce roku 2021. Pokud pojištěnec využije možnosti dle nové úpravy a nastupuje na otcovskou v období po uplynutí 6 týdnů ode dne narození dítěte, musí doložit potvrzení lékaře o době hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů dítěte nebo matky, o které se toto období prodlužuje. K tomu slouží tiskopis „Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky“, který je od 1. 1. 2022 přístupný na ePortálu ČSSZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.