Без категорії

Zpřísnění podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu

O změně podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu jsme se již zmínili v článku o zrušení daně z nabytí nemovitosti.  Teď se na změnu podmínek podíváme trochu podrobněji.

 Jak je to tedy s placením daní, pokud jste svoji nemovitost prodali v letošním roce tj. ve zdaňovacím období roku 2021? 

Pokud jste prodali rodinný dům nebo bytovou jednotku, ve které jste bezprostředně před prodejem měli bydliště méně než 2 roky, musíte pro nárok na osvobození tohoto příjmu od daně z příjmů fyzických osob splnit dvě podmínky:

1/ takto získané prostředky použijete na obstarání vlastní bytové potřeby. A to buď

  • do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém jste je získali – to znamená, že pokud jste je získali v roce 2021, musíte je utratit do konce roku 2022.

nebo

  • je použijete na zaplacení půjčky nebo hypotéky, kterou jste si vzali na obstarání vlastní bytové potřeby ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím před zdaňovacím období, ve kterém jste je získali – to znamená, že peníze získané z prodeje nemovitosti v roce 2021 použijete na zaplacení půjčky nebo hypotéky (nebo její části), kterou jste si vzali v roce 2020 na pořízení bytu či domu, ve kterém skutečně bydlíte.

2/ podáte oznámení o získání těchto prostředků na Váš příslušný finanční úřad do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo. Za rok 2021 je nejzazší termín pro podání daňového přiznání 1. dubna 2022, pokud jej podáváte na podatelně finančního úřadu. Je-li podáváno elektronicky pak 2. května 2022.  V případě, že ho za Vás podává váš finanční poradce, tak stačí do 1. července 2022.

Pokud získání finančních prostředků finančnímu úřadu v dané lhůtě neoznámíte nemůžete osvobození od daně z příjmů uplatnit. Pro oznámení není daný žádný přesný formulář. Podat je můžete na podatelně finančního úřadu nebo pokud byste chtěli využít elektronickou formu, můžete použít formulář „obecné písemnosti“ na portálu MOJE daně.

V podstatě stejné podmínky pro osvobození od daně z příjmu fyzických osob platí i v případě, že jste v roce 2021 prodali investiční nemovitost, kterou jste vlastnili méně než deset let.

Co znamená obstarání „vlastní bytové potřeby“?

Jedná se o:

  • výstavbu bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a změna stavby, 
  • úplatné nabytí pozemku (pokud na něm bude zahájena výstavba bytové potřeby do 4 let od okamžiku nabytí pozemku nebo úplatné nabytí pozemku v souvislosti s úplatným nabytím rozestavěného či dostavěného bytového či rodinného domu, jednotky bez nebytových prostor kromě garáže, sklepa či komory),
  • úplatné nabytí rozestavěného nebo dostavěného bytového či rodinného domu či jednotky, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep či komoru,
  • splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu či jiného užívání bytu či rodinného domu,
  • údržba a změna stavby bytového či rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep či komoru,
  • vypořádání společného jmění manželů či vypořádání spoludědiců, pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním rodinného či bytového domu či jednotky, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep či komoru,
  • úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva, nebo užívání bytu,
  • splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených výše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.