Без категорії

Změny v odpisech pro rok 2021 mají podpořit investiční aktivitu

Kvůli podpoře investiční aktivity českých firem a českého průmyslu utlumeného opatřeními souvisejícími s pandemií COVIDU-19, povolilo ministerstvo financí pro letošní rok mimořádné odpisy týkající se hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který si poplatník koupil, jako jeho první vlastník, v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Co to v praxi pro podnikatele znamená

Pokud si doposud podnikatel pořídil drobnější hmotný majetek jako např. počítače, kancelářskou techniku, školní a kancelářské potřeby, které patří do první odpisové skupiny mohl si částku, kterou vydal za jeho pořízení odečíst ze základu daně postupně během tří let. V případě, že si tento hmotný majetek pořídil v loňském nebo v letošním roce, může si celou vynaloženou částku uplatnit už během 12 měsíců.

Částku vynaloženou na větší hmotný majetek jako jsou např. osobní a nákladní automobily, pracovní stroje, nábytek nebo TV a rozhlasové přijímače, který je zařazen do druhé odpisové skupiny, si pak může bez přerušení odečíst ze základu daně za 24 měsíců, namísto standardních pěti let. Prvních 12 měsíců přitom může odečíst až 60 % vstupní ceny.

Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu – v daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 nebo 2 roky.

Dvě změny v odpisech už natrvalo

Kromě přechodného zrychlení odpisů hmotného majetku, přinesl rok 2021 i dvě změny trvalé:

1/

Zvýšení hranice hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů a to ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Stejná hranice bude platit i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Veškerý majetek do této částky si tak uplatní neúčtující podnikatel jednorázově do svých daňových výdajů a účtující poplatníci budou u tohoto majetku postupovat podle účetnictví. Tato úprava bude platit již na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

2/

V oblasti úprav daňového odpisování pak dojde ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví. Také tuto změnu bude možné uplatnit na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *