Без категорії

Daňové úlevy pro zaměstnance

Snížení sazby daně z příjmu na 15 %

Od 1. ledna 2021 je zrušena superhrubá mzda. Zdaňuje se tedy opět z částky, která nezahrnuje odvody zaměstnavatele (zdravotní a sociální pojištění). Zároveň se snižuje i sazba daně z příjmů z původních 20,1 % na 15 %. Tato sazba se ovšem uplatní jen pokud vaše mzda dosahuje maximálně čtyřnásobku průměrné mzdy. Pokud vyděláváte více tj. přes 141 tisíc korun měsíčně, pak se vás tato změna nedotkne. Podle zákona se vaše příjmy zdaní 23% sazbou.

Změna daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě

Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje z částky 19 404 Kč za rok na částku 22 320 Kč (měsíčně 1 860 Kč), v případě třetího a dalšího dítěte z částky 24 204 Kč za rok na částku 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč). Zvýšení daňového zvýhodnění na děti se týká už roku 2021. Nebude ale zatím v roce 2021 uplatňováno jako navýšení pravidelné měsíční slevy, ale bude zaměstnancům vyúčtováno až po skončení zdaňovacího období roku 2021.

Zrušení limitu u daňového bonusu na děti

Ruku v ruce se zvýšením daňového zvýhodnění na děti dochází i ke zrušení limitu daňového bonusu na děti, který dříve činil 60 300 Kč. Rodinám s více dětmi se tak daňový bonus vyplácí naprosto bez omezení.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *